Kontakt


ZIMMER KAMRICA KAMNIK
Andreja Zamljen s.p.
Trg svobode 2, 1240 Kamnik
SLOVENIJA

Mob: +386-41-222-700
Tel.: +386-1-83-177-07
Fax: +386-1-83-177-06
E-mail:
kamrica.kamnik@siol.net